Školení polepu aut

Školení polepu aut

Dovolujeme si Vás pozvat na školení polepu aut pod vedením zahraničního školitele - dva termíny 22. a 23. 5. 2017.

 

Vážení zákazníci,
 
dovolujeme si Vás pozvat na školení, kde si můžete rozšířit své teoretické znalosti a praktické dovednosti
v polepování dopravních prostředků.
Školení polepu aut bude zaměřeno na seznámení se s jednotlivými typy fólií a způsobu aplikace na problematická místa na automobilech vyžadující litou fólii a značné zkušenosti.
Na školení se zaměříme na práci s „Bubble free“ a normálním typem fólií. Teoretickou i praktickou část lepení povedou zahraniční školitelé spolupracující s firmou MACTAC. Zároveň Vás seznámíme s novinkami a celkovou nabídkou tiskových a laminačních fólií značky MACTAC.
 
Jednodenní školení bude probíhat ve Sportovním centru Nymburk, viz www.scnb.cz ve dvou dnech  22. 5. a 23. 5. 2017  s následujícím programem:

Program školení polepu aut:
  9.00 hod – prezentace účastníků
10.00 hod  – začátek akce
10.10 hod – teoretická část: úvod do problematiky, popis fólií, představení novinek a celkové nabídky, podmínky a  pomůcky pro správnou aplikaci a teoretický popis celého výrobního procesu
12.15 hod – oběd
13.15 hod – praktická část lepení na přistavených autech s individuálním přístupem
17.00 hod – konec
 
Pokud budete mít o školení zájem, potvrďte prosím účast na e-mail: jakub.jirsa@bitcon.cz.  Cena školení je 2.990,- Kč bez DPH na osobu a den. Pro účastníky bude připravena zajímavá sleva na pořízení litých fólií.
Pozn.: počet účastníků je omezen – na každý termín max. 15 osob
 
S pozdravem
Jakub Jirsa
Tel.: 251 095 423
Mobil: 777 089 381