MACal 8300 Pro

Monomerický neprůhledný permanentní vinyl