JT 9700 WG-BFG (JT 5929 B-free)

Bílý lesklý Bubble-Free polymerický vinyl pro dlouhodobé aplikace na 2D povrchy