JT 9500 WG-PT (MACPOLY 929 P)

Bílý lesklý polymerický vinyl pro střednědobé aplikace na 2D povrchy