JT 8700 WG-PG (JT 5829P)

Bílý lesklý kalandrovaný monomerický vinyl pro rovné povrchy, střednědobé aplikace