MACal 8200 Pro

Monomerický vinyl, emulsní lepidlo